مروان حکم

مروان بن حکم در گفتار پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم

محدث شهیر اهل سنت، جلال الدین سیوطی می نویسد:

از عایشه نقل شده است که به مروان بن حکم گفت: شنیدم رسول خدا ص به پدر و

جدت فرمود: « انکم الشجره الملعونه فی القرآن »  شمائید آن دودمان و درخت لعنت

شده که در قرآن  آمده است .

ودر صدر اسلام هرگاه نوزادی به دنیا می آمد، اورا پیش پیامبراکرم ص می آوردند تا

برایش دعا کند، وقتی مروان را پیش آن حضرت آوردند، با نگاه به او فرمود:

 « هوالوزغ ابن الوزغ ابن الملعون » .

 { الدر المنثور،  ج 7 ص 191 - حیاه الحیوان، دمیری ج 2 ص 422 }

/ 0 نظر / 22 بازدید