نظریه اعجاز عددى و ریاضى قرآن

نظریه اعجاز عددى و ریاضى قرآن

این نظریه که بیانگر نظم اعجاز گونه عددى و ریاضى قرآن کریم است، نخستین بار توسط دکتر رشاد خلیفه مطرح گردید و باعث حیرت و شگفتى مردم شد.
رشاد خلیفه تحصیلات جدید خود را تا مقطع کارشناسى در دانشکده کشاورزى «عین الشمس» قاهره گذراند، سپس در دانشگاه آریزونا آمریکا در سال‏هاى 1959 تا 1961 میلادى مقطع کارشناسى ارشد را پشت سر گذاشت و سپس دکتراى خود را در رشته بیوشیمى گیاهى در سال 1964 میلادى از دانشگاه کالیفرنیا دریافت کرد.1
او به مدت سه سال کار مداوم در مورد قرآن با استفاده از رایانه تحقیق کرد و نتایج تحقیقات خود را در سال 1351 شمسى (1972 م( به رسانه‏هاى گروهى و روزنامه‏ها داد.2 کتاب وى نیز تحت عنوان «معجزة القرآن‏الکریم» در سال 1983 میلادى در بیروت چاپ شد3 و به زبان انگلیسى نیز در آمریکا چاپ شد.4
رشاد خلیفه همچنین صاحب ترجمه قرآن به زبان انگلیسى در 12 جلد و بنام «ترجمه استاندارد انگلیسى از قرآن کریم» است که ده سال براى بدست آوردن یک متن انگلیسى بهتر و نزدیکتر به اصل آن تلاش کرد و انگیزه خود را از این ترجمه وجود نارساییها و غلطهاى فاحشى مى‏داند که در ترجمه‏هاى موجود در زبان انگلیسى وجود دارد و گاه عمدى است.5
اما آنچه باعث شهرت دکتر رشاد خلیفه در جهان گشت، همین نظریه اعجاز عددى قرآن و موضوع عدد نوزده و مفتاح حروف مقطعه در قرآن است که وى در کتابش «معجزة القرآن‏الکریم» به طرح آن پرداخت. وى معتقد بود که کلید رمز اعجاز قرآن عدد نوزده مى‏باشد که برابر تعداد حرف «بسم اللَّه الرحمن الرحیم» است و این آیه را کلید معجزه جاوید قرآن مى‏دانست که بر سینه پاک پیامبر گرامى اسلام‏صلى الله علیه وآله وسلم توسط فرشته وحى نازل شده است. از اینرو به دنبال مصادیق عدد نوزده یا مضربى از این عدد در قرآن بود و نمونه‏هاى قرآنى بسیارى بیان کرد. وى همچنین در پى اثبات اعجاز قرآن به سراغ حروف مقطعه قرآن رفت و براى کشف معانى و اسرار حروف مقطعه از رایانه کمک گرفت و به نتایجى در این زمینه رسید که به برخى از آنها اشاره مى‏کنیم:
نسبت حرف «ق» در سوره «ق» از تمام سوره‏هاى قرآن بدون استثناء بیشتر است.
مقدار تکرار حرف «ص» در سوره «ص» به تناسب مجموع حروف سوره از هر سوره دیگر بیشتر است و نیز حرف «ن» در سوره «قلم» بیشترین تکرار را در 114 سوره قرآن دارد و...6
این کار رشاد خلیفه مورد اقبال و ادبار قرآن‏پژوهان قرار گرفت؛ به طورى که همواره بحثهایى در تأیید یا رد نظریه اعجاز عددى وى وجود داشته و دارد و امروزه کتابهاى بسیارى در این زمینه به رشته تحریر در آمده است.
یکى از کسانى که راه رشاد خلیفه را ادامه داد، قرآن‏پژوه معاصر مصرى، عبدالرزاق نوفل است که در کتاب خود «الاعجاز العددى فى القرآن الکریم» و «معجزة الارقام و الترقیم» به طرح، بسط و توسعه نظریه اعجاز عددى قرآن پرداخت و با ذکر پاره‏اى از کلمات کلیدى قرآن و تکرار آنها در قرآن، عجایب و غرایبى را در این باره استخراج کرد که باعث حیرت و تعجب همگان شد. که به برخى از آنها اشاره مى‏شود:
کلمات «دنیا» و «آخرت» به صورت مفرد در آیات قرآنى به طور مساوى هر کدام 115 مرتبه به کار رفته است.
دو کلمه «شیطان» و «ملائکه» در قرآن 68 مرتبه به صورت جداگانه به کار رفته است.
لفظ «حیات» و مشتقات آن به تعداد لفظ «موت» و مشتقات آنها به تعداد 145 مرتبه در قرآن به کار رفته است...7
همچنین ابوزهراء النجدى قرآن‏پژوه شیعى در ادامه کار آقاى نوفل به مواردى دیگر از اعجاز عددى قرآن دست یافت و در کتاب خود به نام «من الاعجاز البلاغى و العددى للقرآن الکریم» مطرح ساخت که به نمونه‏اى از آنها اشاره مى‏شود:
کلمه «ساعة» 24 مرتبه و به تعداد شبانه روز در قرآن به کار رفته است. همچنین «سماوات السبع» 7 مرتبه، «سجده» و مشتقات آن 34 مرتبه (به تعداد سجده‏هاى نمازهاى شبانه‏روز) لفظ «شیعه» و مشتقات آن 12 مرتبه و مشتقات «فرقه» 72 بار مطابق با حدیث نبوى‏صلى الله علیه وآله وسلم8و... در قرآن کریم به کار رفته است.9
افراد دیگرى نیز در این زمینه کتاب نوشته‏اند که به تفصیل در قسمت دیدگاه موافقان و مخالفان اعجاز عددى قرآن بدان خواهیم پرداخت.
نکته‏اى که مؤلفان این کتاب‏ها به آن اشاره کرده‏اند این است که اعجاز عددى و نظم ریاضى قرآن چیزى نیست که به طور تصادفى و قهرى پدید آمده باشد؛ بلکه ارتباط موضوعى کلمات و تناسب در تکرار الفاظ قرآن و همچنین اعجاز عدد 19 و رموز حروف مقطعه از روى حکمت و هدف بوده است که امروزه با تدبّر و تفّکر در آیات قرآنى و همچنین استفاده از رایانه بدست آمده است که همه این موارد دلالت بر اعجاز قرآن دارد.
البته اینها در حد توان محدود صورت گرفته است و چه بسا با تأمل و دقت بیشتر رموز بیشترى از قرآن کشف شود. همان‏طورى که این اتفاق افتاده است. حال با وجود چنین اعجازى در قرآن که از توان همه انسانها خارج است، چگونه ممکن است که این آیات از فرد امى و درس نخوانده‏اى مثل پیامبر گرامى اسلام‏صلى الله علیه وآله وسلم صادر شده باشد؟! بنابراین قرآن کتابى الهى و آسمانى است که به عنوان معجزه جاوید آخرین پیامبر آسمانى، براى همه جهانیان نازل شده است.
نکته دیگر اینکه فهم و درک اعجاز عددى و ریاضى قرآن نیازى به دانستن علوم و فنون مشکل و پیچیده قرآنى ندارد، حتى آشنایى عمیق به زبان عربى نیز ضرورت ندارد. همه انسانها مى‏توانند به این شمارش اقدام نمایند و حقایق نهفته در آن را تجربه کنند. از سوى دیگر چون این مباحث با زبان اعداد و ریاضى بیان شده است، دیگر جایى براى اختلاف نظر در مورد ارقام و اعداد وجود نخواهد داشت و مباحثى مستند است که هر کسى آن را تصدیق مى‏کند.
ما در این نوشتار برآنیم تا به معرفى بخشى از این جنبه اعجاز قرآن بپردازیم (چرا که پرداختن به همه موارد آن به جهت کثرت، کارى مشکل و غیرممکن است) و دیدگاه موافقان و مخالفان این نظریه و در نهایت نظرنهایى را در این زمینه بیان نماییم.

مواردى از اعجاز عددى و ریاضى قرآن

تعداد کتاب‏ها و مقالاتى که پیرامون اعجاز عددى و ریاضى قرآن نوشته شده است، بسیار زیاد است و هر کدام از این کتاب‏ها به نوبه خود به موارد متعدد از این اعجاز اشاره نموده‏اند؛ به گونه‏اى که شمارش و یادکرد همه این موارد کارى بس مشکل و بیرون از حوصله این گفتار است. بنابراین ما فقط به ذکر مواردى از این اعجاز بسنده مى‏کنیم.
با بررسى و تأمّل در این کتاب‏ها به این نتیجه رسیدیم که تقریباً موارد مطرح شده در اعجاز عددى و ریاضى قرآن را مى‏توان در سه بخش کلى زیر تقسیم‏بندى نمود:

بخش اول: اعجاز عدد 19 بخش دوم: حروف مقطعه و ارتباط با عدد 19 بخش سوم: تناسب در تکرار الفاظ قرآن

البته شایان یاد است که علاوه بر اعجاز عدد 19 در کتاب‏هاى مربوط به اعجاز عددى، به اعجاز اعدادى مانند: 99 ،13 11، 9 ،1 و... نیز پرداخته شده است که به جهت رعایت اختصار در این نوشتار از ذکر آنها خوددارى مى‏کنیم.10
اعجاز عدد 19
صاحبان نظریه اعجاز عدد 19 در قرآن کریم به آیاتى از سوره مدّثّر استناد کرده‏اند که این عدد براى موکلان آتش ذکر شده است:
«... فَقالَ إِن هذا إلاّ سِحرٌ یُؤثَرُ. إِن هذا إِلاّ قَولُ البَشَرِ. سَاُصلیهِ سَقَرَ. وَ ما أدراکَ ماسَقَرُ. لاتُبقى وَ لا تَذَرُ. لَوّاحَةٌ لِلبَشَرِ. عَلَیها تسعَةَ عَشَرَ. وَ ما جَعَلنا اصحابَ النّارِ إِلاّ مَلائِکَةً وَ ما جَعَلنا عِدَّتَهُم إِلاّ فِتنَةً لِلَّذینَ کَفَروُا لِیَستَیقِنَ الَّذینَ اوتوُا الکِتابَ وَ یَزدادَالَّذینَ آمَنوُا إیماناً وَ لایَرتابَ الَّذینَ اوتوُا الکِتابَ وَ المؤمِنوُنَ وَ لِیَقولَ الَّذینَ فى قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَ الکافِرونَ ماذا ارادَاللَّهُ بِهذا مَثَلاً کَذلکَ یُضِلُّ اللَّهُ مَن یَشاءُ وَ یَهدى مَن یَشاءُ وَ ما یَعلَمُ جُنوُدَ ربِّکَ إلاّ هُوَ وَ ما هِىَ إلاّ ذِکرى لِلبَشَرِ.» (مدثر/ 24-31)
«و سرانجام گفت: «این (قرآن) جز افسون و سحرى همچون سحرهاى پیشینیان نیست! این فقط سخن انسان است (نه گفتار خدا)!» (امّا) به زودى او را وارد سقر ]= دوزخ[ مى‏کنم! و تو نمى‏دانى «سقر» چیست! (آتشى است که) نه چیزى را باقى مى‏گذارد و نه چیزى را رها مى‏سازد! پوست تن را به کلى دگرگون مى‏کند! نوزده نفر (از فرشتگان عذاب) بر آن گمارده شده‏اند! مأموران دوزخ را فقط فرشتگان (عذاب) قرار دادیم، و تعداد آنها را جز براى آزمایش کافران معین نکردیم تا اهل کتاب ]= یهود و نصارى[ یقین پیدا کنند و بر ایمان مؤمنان بیفزاید، و اهل کتاب و مؤمنان (در حقانیت این کتاب آسمانى) تردید به خود راه ندهند، و بیماردلان و کافران بگویند: «خدا از این توصیف چه منظورى دارد؟!» (آرى) این گونه خداوند هر کس را بخواهد گمراه مى‏سازد و هر کس را بخواهد هدایت مى‏کند! و لشگریان پروردگارت را جز او کسى نمى‏داند، و این جز هشدار و تذکرى براى انسانها نیست!»
در سوره مدّثّر تمامى آیات بسیار کوتاه هستند جز آیه 31 که در بردارنده حکمت عدد نوزده است. خداوند در این آیه مى‏فرماید: شماره آنها را آزمایشى براى کافران قرار دادیم تا اهل کتاب (یهود و نصارى) یقین پیدا کنند و ایمان مؤمنان افزوده شود و اهل کتاب و مؤمنان تردید به خود راه ندهند و کافران بگویند: خدا از این توصیف چه منظورى دارد؟
حال با توجه به معناى آیه، چگونه عدد 19 مایه آزمایش و ابتلا و وسیله‏اى براى یقین و افزایش ایمان و حفظ از شک و تردید مى‏باشد؟! حکمت به کار رفتن عدد 19 در آیه چه مى‏باشد؟
گر چه مفسران پیرامون آیه مطالبى را بیان کرده‏اند. اما آیا نمى‏توان احتمال داد که آیه اشاره به اعجاز جدیدى از قرآن دارد که همان عدد 19 باشد؟ و این اعجاز وسیله‏اى است براى آزمایش کافران، افزایش ایمان مؤمنان و عدم شک و تردید اهل کتاب؟ به یقین چنین اعجازى صلاحیت دارد تا وسیله آزمایش کافران و افزایش ایمان و باعث عدم شک و تردید در مؤمنان و اهل کتاب باشد.11

مواردى از اعجاز عدد 19

اینک به ذکر پاره‏اى از موارد و مصادیق اعجاز عدد 19 در قرآن مى‏پردازیم:

الف( آیه بسمله

1- مهمترین و کلیدى‏ترین آیه قرآن یعنى «بسم اللَّه الرحمن الرحیم» طبق رسم‏الخط عثمانى داراى 19 حرف است.
2- قرآن داراى 114 بسمله مى‏باشد که این عدد مضربى از عدد 19 است: (6*19)
با این توضیح که در سوره توبه بسمله وجود ندارد و به جاى آن در سوره نمل علاوه بر ابتداى سوره در آیه 30 یک بسمله دیگر وجود دارد.
3- سوره توبه که بسمله ندارد، نهمین سوره قرآن است و اگر از ابتداى این سوره شمارش را آغاز کنیم، سوره نمل که دو بسمله دارد، نوزدهمین سوره خواهد شد:

توبه یونس هود یوسف رعد ابراهیم حجر ... نمل 1 2 3 4 5 6 7 ... 19


4- ترتیب سوره توبه در قرآن 9 و ترتیب سوره نمل 27 است. حال اگر ارقام سوره از توبه تا نمل را با همدیگر جمع کنیم، عدد 342 بدست مى‏آید که مضربى از عدد 19 است: (18*19)

توبه یونس هود یوسف رعد ابراهیم حجر نحل اسراء ... نمل +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 ... 27 =342

 

ب: سوره حمد

5- مهمترین آیه قرآن یعنى «بسم اللَّه الرحمن الرحیم» در ابتداى این سوره مى‏باشد که داراى 19 حرف است که کلید قرآن محسوب مى‏شود و در قرآن 114 مرتبه به کار رفته است: (6*19)
6- کلمه «اسم» در قرآن کریم 19 بار تکرار شده است.
7- کلمه «بسم» در قرآن کریم در سه موضع به کار رفته است:

ردیف نام سوره شماره سوره در مصحف تعداد (بسم) به کار رفته 1 فاتحه 1 1 2 هود 11 41 3 نمل 27 30 جمع 3 سوره 39 72


حال اگر این اعداد را با هم جمع نماییم، عدد حاصل، مضربى از عدد 19 مى‏باشد: (72+39+3=114 (6*19
8- لفظ جلاله «اللَّه» در قرآن کریم 2698 بار به کار رفته است12 که این مضربى از عدد 19 است: (142*19)
9- کلمه «الرحمن» در قرآن 57 مرتبه به کار رفته است که مضربى از عدد 19 است: (3*19)
10- کلمه «الرحیم» در قرآن 114 مرتبه به کار رفته است13 که مضربى از عدد 19 است: (6*19)
11- سوره فاتحه داراى 7 آیه مى‏باشد و اگر ارقام آیه را به طور پشت سرهم از راست به چپ بنویسیم عدد حاصله از مضربهاى عدد 19 است:
1 2 3 4 5 6 7 ( 19 × 402859)
12- اگر تعداد حروف هر آیه را بنویسیم و در کنار هم قرار دهیم، عددى بدست مى‏آید که مضربى از عدد 19 است:

آیات 1 2 3 4 5 6 7 تعداد حروف 19 17 12 11 19 18 43


19 17 12 11 19 18 43 -> (19×2272732164301)

ج: سوره علق

13- اولین آیات نازله بر پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم یعنى آیات 1-5 سوره علق داراى 19 کلمه است.
14- عدد آیات سوره علق 19 آیه مى‏باشد.
15- تعداد حروف سوره علق 285 حرف مى‏باشد که مضربى از عدد 19 است. (15*19)
16- اولین آیات نازله بر پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم (آیات 1-5) داراى 76 حرف است که مضربى از عدد 19 است (4*19)
17- اگر از آخرین سوره قرآن به طرف اول قرآن بشماریم، سوره علق نوزدهمین سوره خواهد بود.

ناس فلق اخلاص مسد نصر کافرون کوثر ماعون قریش ... علق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19

 

د: سوره مدّثّر

18- این سوره همراه با بسم اللَّه 57 آیه است که مضربى از عدد 19 مى‏باشد: (3*19)
19 -19 آیه اول این سوره داراى 57 کلمه است که مضربى از عدد 19 است: (3*19)
20- آیه 31 که دربردارنده حکمت عدد 19 است، نیز از 57 کلمه تشکیل شده است: (3*19)
21- آیه 31 که 57 کلمه است، 19 برابر عدد کلمات آیه «علیها تسعة عشر» (57=19*3)
22- از آیه 1-30 یعنى تا آخر آیه «علیها تسعة عشر» 95 کلمه است که این عدد مضربى از 19 است: (5*19)

ه: اعداد در قرآن

23- اعداد صحیح به کار رفته در قرآن عبارتند از:
100000-50000-5000-3000-2000-1000-300-200-100-99-80-70-60-50-40-30-20-19-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
حال اگر این اعداد را که 30 عدد است، با هم جمع کنیم عددى بدست مى‏آید که مضربى از عدد 19 است: (162146=8534*19)
24- تعداد اعدادى که در قرآن ذکر شده است (چه صحیح و چه کسرى) بدون تکرار، برابر با 38 عدد است که این مضربى از 19 است: (2*19)
25- اگر تعداد دفعاتى که اعداد صحیح در قرآن به کار است را با هم جمع کنیم، عددى از مضربهاى 19 بدست مى‏آید:

عدد 1 2 3 4 ... 100000 تکرار در قرآن +145 +15 +17 +12 ... 1->جمع=285(15×19)


عدد: 1 2 3 4 ... 100000
تکرار در قرآن 145+ 15+ 17+ 12 ... 1  جمع = 285 (19×15)

و: ترتیب سوره‏هاى قرآن

26- تعداد سوره‏هاى قرآن 114 سوره مى‏باشد که این عدد مضربى از 19 است: (6*19)
27- اگر اعداد فرد سوره‏هاى قرآن را با هم جمع کنیم عدد حاصله مضربى از 19 است:
(171*19) 3249=113+ ... +17+15+13+11+9+7+5+3+1
28- اگر اعداد زوج سوره‏هاى قرآن را نیز جمع کنیم، عددى با مضرب 19 بدست مى‏آید:
(174*19)3306=114+ ... +18+16+14+12+10+8+6+4+2
29- سوره‏هایى که شماره آنها در مصحف از مضربهاى عدد 19 است عبارتند از :
1. سورة مریم 19 (19×1)
2. سوره ص 38 (19×2)
3. سوره حدید 57 (19×3)
4. سورة انسان 76 (19×4)
5. سورة تین 95 (19×5)
6. سورة ناس 114 (19× 6)
حال با توجه به این سوره هانتایج زیر بدست مى‏آید:
الف( حاصل جمع این اعداد برابر با 399 مى‏باشد که مضربى از 19 است:
19 × 21 399 = 114+ 95+ 76 + 57+ 38+ 19
ب( ترتیب نزول این سوره به ترتیب عبارت است از: 21-28-98-94-38-44 که جمع این عدد برابر است با 323 که این عدد مضربى از 19 است: (17*19)
ج( حاصل جمع مجموع ترتیب در مصحف و ترتیب نزول برابر است با 722 که این عدد مضربى از 19 است:
(19× 38 ) 722 = 323 + 399
مواردى که در مورد اعجاز عدد 19 در قرآن ذکر گردید، تنها گوشه‏اى از انبوه موارد و مصادیقى است که در کتب مختلف پیرامون این عدد آمده است.14
آیا ممکن است تمامى این موارد از روى اتفاق و تصادف باشد و هیچ حکمتى در آن نهفته نباشد؟!

حروف مقطعه و ارتباط با عدد 19

قبل از وارد شدن در بحث اعجاز عدد 19 در حروف مقطعه نکاتى در مورد حروف مقطعه یادآورى مى‏شود:
1. سوره‏هایى که داراى حروف مقطعه هستند، 29 سوره مى‏باشند که این عدد مساوى با حروف هجائیه در زبان عربى است که سوره‏هاى قرآن از آنها تشکیل شده است.
2. از 29 سوره که داراى حروف مقعطه هستند، 10 سوره از آنها حروف مقعطه آیه مستقل نیستند که آنها عبارتند از: «الر، الر، الر، المر، الر، الر، طس، ق، ص، ن» ولى 19 سوره باقیمانده از سوره‏هایى هستند که حروف مقطعه آنها آیه محسوب مى‏شود.
3. حروف فواتح سوره‏ها و مقطعه بدون تکرار، 14 حرف مى‏باشند: «ا، ل، م، ر، ص، ک، ه، ى، ع، ط، س، ح، ق، ن»
4. تعداد حروف مقطعه بدون تکرار 14 کلمه مى‏باشد: «بقره (الم)، اعراف (المص)، یونس (الر)، رعد (المر)، مریم (کهیعص)، طه، شعراء (طسم)، نمل (طس)، یس، ص، غافر (حم)، شورى (حم عسق)، ق، ن»
5. فقط سوره‏هاى «حوامیم»در ترتیب مصحف پشت سرهم هستند: 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46
6. اولین سوره نازله از سور مقعطه، سوره قلم (ن)، سپس سوره ق و سپس سوره ص مى‏باشد.
7. محاسبات در این نوشتار بر اساس رسم الخط عثمانى است.
در مورد اعجاز عدد 19 در حروف مقطعه مطالب زیادى در کتب مختلف بیان شده است که به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

الف( ترتیب سوره‏ها:

1- اگر از سوره بقره (الم) شمارش را آغاز کنیم، سوره طه نوزدهمین سوره خواهد بود.

بقره آل عمران نساء مائده ... طه 1 2 3 4 ... 19


2- همچنین اگر از سوره طه شمارش را آغاز کنیم به سوره ص مى‏رسیم که نوزدهمین سوره خواهد بود.
3- همچنین اگر از سوره سجده (الم) شمارش را آغاز کنیم، سوره ق نوزدهمین سوره خواهد بود.
4- همچنین اگر از سوره ق شمارش را آغاز کنیم، سوره قلم (ن) نوزدهمین سوره خواهد بود.
5- سوره «مریم» (کهیعص) در قرآن نوزدهمین سوره مى‏باشد.
6- اگر از سوره مریم (کهیعص) شمارش را آغاز کنیم، سوره صافات نوزدهمین سوره خواهد بود که قبل و بعد از این سوره دو سوره یس و ص قرار دارند که از حروف مقطعه هستند.
7- تعداد سوره‏ها از سوره بقره (الم) تا سوره قلم (ن) 67 سوره مى‏باشد که اگر تعداد سوره‏هاى داراى حروف مقطعه را از آن کم کنیم، عدد حاصل از مضربهاى عدد 19 است: 67-29=38 (2*19(
8- اگر عدد حروف مقعطه (بدون تکرار) را که 14 حرف مى‏باشد، با تعداد کلمات حروف مقطعه (بدون تکرار) که آن نیز 14 کلمه مى‏باشد و تعداد سوره‏هاى داراى حروف مقطعه (29 سوره( جمع نماییم، عدد حاصله مضربى از عدد 19 خواهد بود:
(19×3) 57 = 29 +14+ 14
9- از 29 سوره که داراى حروف مقطعه هستند، 10 سوره از آنها حروف مقطعه آیه مستقل نیستند که عبارتند از: یونس (الر) یوسف (الر) - هود (الر) - رعد (المر)- ابراهیم (الر) - حجر (الر) - نمل (طس) - ص - ق - قلم (ن). ولى در 19 سوره باقیمانده، حروف مقطعه آیه مستقلى مى‏باشد.
10- تعداد حروف مقعطه 38 حرف مى‏باشد که این مضربى از عدد 19 است: (2*19)
11- تعداد حروف مقطعه تا سوره مریم (کهیعص) که نوزدهمین سوره در ترتیب مصحف است، 19 حرف مى‏باشد و همچنین تعداد حروف مقطعه از سوره مریم تا سوره قلم (ن) که آخرین سوره داراى حروف مقطعه است، نیز 19 حرف مى‏باشد.
12- سوره‏هایى که حروف مقعطه آنها «الر» و «المر» است، در ترتیب مصحف به این صورت است: یونس (الر) - هود (الر) - یوسف (الر) - رعد (المر) - ابراهیم (الر) - حجر (الر). مجموع حروف این سوره‏ها برابر با 19 حرف مى‏باشد.
13- سوره ص در ترتیب مصحف، 38 است که مضربى از عدد 19 مى‏باشد: (2*19)

ب( تکرار حروف مقعطه

14- سوره ق داراى 57 «ق» مى‏باشد که این عدد مضربى از عدد 19 است: (3*19)
15- حرف «ق» در سورى شورى (حم عسق) 57 مرتبه به کار رفته است که مضربى از عدد 19 است: (3*19)
16- مجموع حرف «ق» در این سوره 114 است که مضربى از عدد 19 است: (6*19)
17- تعداد حرف «ن» 133 مى‏باشد که مضربى از عدد 19 است: (7*19)
18- تعداد حرف «ص» در سه سوره ذیل عبارتند از:
1. سوره اعراف (المص): 97
2. سوره مریم (کهیعص): 26
3. سوره ص: 29
مجموع : 152 (19×8)
19- مجموع تکرار دو حرف «ى» و «س» در سوره «یس» 285 مى‏باشد: (15*19)
20- مجموع تکرار حروف «ک»، «ه»، «ى»، «ع»، «ص» در سوره مریم (کهیعص) برابر با 798 مى‏باشد: (42*19)15

تناسب در تکرار الفاظ قرآن

1- کلمات «دنیا» و «آخرت» به صورت مفرد در قرآن هر کدام 115 مرتبه به کار رفته است.
2- دو کلمه «شیطان» و «فرشته» (ملائکه) در قرآن 68 مرتبه به صورت جداگانه به کار رفته است.
همچنین مشتقات هر یک از این دو کلمه 20 مرتبه در قرآن به کار رفته است که جمعاً 88 مرتبه و به طور مساوى در قرآن آمده است.
3- دو لفظ زندگى «الحیاة» و مرگ «الموت» به طور مساوى در قرآن 145 مرتبه به کار رفته است.
4- کلمه‏هاى سود و زیان «نفع و ضرر» با مشتقاتشان هر کدام در قرآن 50 مرتبه تکرار شده است.
5- تابستان و گرما «الصیف و الحر» برابر با زمستان و سرما «الشتاء و البرد» به تعداد مساوى 5 مرتبه در قرآن به کار رفته است:
لفظ تابستان و زمستان در قرآن یک مرتبه و گرما و سرما هر کدام 4 مرتبه ذکر گردیده است.

/ 0 نظر / 147 بازدید