دروغ

کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، **فیلسوف** است.


کسی که راست و دروغ برای او یکی است **متملق و چاپلوس** است.


کسی که پول میگیرد تا دروغ بگوید **دلال** است.

کسی که دروغ می گوید تا پول بگیرد **گدا** است.کسی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد **قاضی** است.

 

کسی که پول می گیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد **وکیل** است.


کسی که جز راست چیزی نمی گوید **بچه** است.


کسی که به خودش هم دروغ می گوید **متکبر و خود پسند** است.


کسی که دروغ خودش را باور می کند **ابله** است.


کسی که سخنان دروغش شیرین است **شاعر** است.


کسی که علی رغم میل باطنی خود دروغ می گوید **زن و شوهر** است.


کسی که اصلا دروغ نمی گوید **مرده** است.

کسی که دروغ می گوید و قسم هم می خورد **بازاری** است.

 

کسی که دروغ می گوید و خودش هم نمی فهمد **پر حرف** است

 
کسی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند **سیاستمدار** است.
/ 0 نظر / 25 بازدید