اتفاقات بدن زمانی که 24 مشغول فعالیت باشد

ساعت شش:
باترشح هیدرو کورتیزون، اعضای بدن بیدار می شوند. بدین طریق بدن بطور آهسته
خودش را برای بیدار شدن آماده میکند.متابولیسم به فعالیت در میاید وبرای
فعالیت روزانه ما پروتئین وانرژی ذخیره شده به جریان در می آید.
 
ساعت هفت :
هنوز بدن ضعیف است ، پس وقت ورزش نیست چون در این ساعت با ورزش فقط به قلب،فشار وارد می شود . بجای ورزش صبحانه بخورید چون دستگاه گوارش در این زمان
بخوبی کار میکند.
 
ساعت هشت:
مقدار زیادی هورمون در این ساعت ترشح میشود . سیگار کشیدن در این ساعت بیشتر از هر ساعت دیگری باعث تنگ شدن عروق می شود.
 
ساعت نه:بدن
سفت وسخت بیدار است وزمانی است که نیروی زیادی را در اختیار دارد. در صورت
نیاز به تزریق هر آمپولی این ساعت بهترین موقع است. چون هر گونه عوارض
ناشی از تزریق آمپول در این زمان به حداقل می رسد وبدن در مقابل اشعه ایکس
مقاوم است.
 
ساعت ده:
ساعتی که ارگانیسم به خودش میآیدو اعلام آمادگی میکند . بدن انرژی زیادی
را در اختیار دارد وحرارت بدن بالاست .نکته مهم این که بین ساعتهای 10 تا
12 احتمال سکته های قلبی بیشتر از هر زمان دیگر است.
 
 ساعت یازده:بدن
در بهترین حالت و زمان خود قرار دارد. ضربان قلب و میزان گردش خون به
اندازه ی مناسب است که ممکن است در معاینات قلبی ( اکتروکاردیو
گرافی)اشتباهاتی رخ بدهد واگر مشکلی در قلب وجود داشته باشد در این لحظه
دیده نشود. بدن کاملاً آماده است تا مسائل ریاضی وسخت ترین فرمول ها را حل
کند.
 
 ساعت دوازده:دقت
افراد کم و انسان دچار خواب آلودگی می شود. اسید معده زیاد ترشح میشود
وخون رسانی به مغز کاهش پیدا میکند. برای خون رسانی به دیگر اعضای بدن از
معده استفاده بیشتری میشود. افرادی که عادت به خواب نیمروزی دارند حدوداًتا
سی درصد خطر سکته قلبی در آنها کمتر از دیگران است.
 
ساعت سیزده:بدن
از تب وتاب می افتد. بهره وری در اواسط روز 20 درصد کاهش پیدا میکند. همه
اعضای بدن در پایین ترین سطح فعالیت میباشند. در این ساعت فقط کیسه صفرا
است که خوب فعالیت میکندومشغول هضم غذای نیمروزی است.
 
ساعت چهارده: احساس
خستگی بروز میکند چون فشار وترشح هورمون ها کم میشود . برای افرادی که از
دندانپزشکی تر س دارند این ساعت بهترین زمان است چون افراد در این ساعت
کمتر احساس درد میکنند.این وضعیت تا سی دقیقه ادامه خواهد داشت.
 
ساعت پانزده:در
این زمان انرژی دوباره به بدن بر میگرددو حافظه خوب کار میکند ومرحله دوم
از بهره وری آغاز می شود.ولی کمتر از آن چیزی که بدن صبح داشت.
 
 ساعت شانزده: برای ورزش کردن بهترین ساعت است فشار وگردش خون بدن در بهترین حالت است.
 
ساعت هفده:فعالیت
ارگانها به بالاترین حد خود می رسد.نیرو افزایش پیدا میکند. اکسیژن زیادی
استفاده میشود. کلیه ومثانه خوب کار میکند. زمانی است که ناخنها وموها خوب
رشد میکند.اسید معده افزایش پیدا میکند به همین دلیل در این ساعت احتمال
خونریزی هم بیشتر است.
 
 ساعت هیجده:
الآن زمان مناسبی برای خوردن شام است. پانکراس در این ساعت فعالیت خوبی دارد.
 
ساعت نوزده:
میزان،فشار خون وضربان نبض کاهش پیدا میکند.بهمین دلیل کسانی که از دارو های کاهش دهنده فشار خون استفاده میکنن باید دقت بیشتری داشته باشند . چون داروهای فشار خون در این زمان باید با احتیاط بیشتری مصرف شود. تاثیر دارو های
ضد افسردگی در این ساعت خیلی زیاد است.
 
ساعت بیست:
میزانچربی کبد کاهش میابد وخون کثیف از هر زمان بیشتر به قلب می رسد. کسانی که
آلرژی یا آسم دارند در این سعت باید از دارو هایشان استفاده کنند.آنتی بیوتیکها از این قاعده مستثنی نیستند چون در این ساعت بیشترین تاثیر را
دارند.
 
ساعت بیست و یک:
عملکردترشح غدد در این ساعت به پایان می رسد. هر چیزی از این به بعد وارد معده
میشود وعملیات هضم وجذب غذا به کندی انجام میشود که ای ن مساله میتواند
خیلی خطر ناک باشد چون باقیمانده غذا به مخاط روده حمله کرده  ومخاط روده را دچار اسیب میکند.
 
ساعت بیست و دو:
سیستمدفاعی بدن به حالت آماده باش در میآید. کسانی که سیگار میکشند باید
بدانندکه از این ساعت به بعد بدن سمومی مثل نیکوتین را خیلی سخت دفع میکند.
 
ساعت بیست و سه: بدن ارگانیسم ترشح هورمونها را که در طول روز فعال بوده  است متوقف میکند آرامش بسراغ بدن می آید و جسم احساس راحتی میکند.
 
ساعت بیست و چهار:
زمان خواب سلولهای پوست  بی وقفه فعالیت میکنند. حتی بیشتر از آن چیزی که
صبح انجام میدادند.نخستین تصویر خواب ورویا در همان ساعات اولیه پدید می
آید.
 
ساعت یک:بازدهیدر پایین ترین حد قرار دارد .در این ساعت حتی کسانی که شب کار هستند وعادتبه شب کاری دارند، خوابشان میگیرد. دقت کم میشود چون بدن واعضای بدن خودرابرای خوابیدن آماده میکنند.
 
 ساعت دو:
کسانیکه رانندگی میکنندباید دقت بیشتری داشته باشندچون قدرت دید کم میشود وسرعتعمل وعکس العمل کم میشود بهمین دلیل بیشتر تصادفات در این ساعت اتفاق
میافتد.
 
ساعت سه:
همبدن هم روح در تاریک ترین حالت قرار دارند. تر شح هورمون ملاتونین کم ونامنظم میشودو کسانی که تعادل روحی ندارند این ساعت خطر ناک تر عمل میکنند.وبیشتر خودکشی ها در این ساعت است.
 
ساعت چهار:بازیاد شدن ترشح هورمون ها. بدن انرژی میگیرد واحتمال سکته های قلبی بین ساعت چهار  تا شش افزایش میابدفشار خون به بالاترین حد میرسد ورگها تنگتر میشود.در این ساعت میزان زایمانها بیشتر است.
 
 ساعت پنج:
زیاد شدن هورمونها در بدن حدوداً شش برابر روز . فرد را برای فعالیت آماده
میکند .بدن به حرکت در میآید و دوباره روز جدیدی آغاز میشود.
/ 0 نظر / 37 بازدید