مختصری اززندگینامه ی 14 معصوم ع

                                                     معصوم اول حضرت محمد (ص)
نام مبارکش:محمد(ص)
لقب:مصطفی
نام پدر:عبدالله
نام مادر:آمنه بنت وهب
تاریخ ولادت:ربیع الاول(عام الفیل) سال622میلادی
محل ولادت: مکه معظمه
 تاریخ بعثت:27رجب در چهل سالگی
تاریخ هجرت:ربیع الاول 13سال پس از بعثت
غزوات(جنگها) 1-ابواء 2-بواط 3-ذوالعشیره 4-بدر اولی 5-بدر کبری 6-بنی سلیم 7-سویق 8-ذی امر 9-احد 10-نجران 11-حمراء الاسد 12- بنی نضیر 13-ذات الرقاع 14-بدر ثانی 15-دومه الجندل 16- خندق 17- بنی قریظه 18-بنی قروه 19-بنی لحیان 20-بنی المصطلق 21حدیبیه 22-خیبر 23-فتح مکه 24-حنین 25-طائف 26-تبوک
مدت نبوت:23 سال 13 سال در مکه 10 سال در مدینه
 مدت عمر: 63 سال
تاریخ شهادت: 28 صفر سال 11هجری
محل دفن: عربستان (مدینه منوره ) در خانه خودش ،نقش نگین انگشتری:(اشهدان لا اله الا الله و اشهدان محمدا رسول الله)


                                      معصوم دوم حضرت علی(ع)امام اول شیعیان
نام مبارکش: علی (ع)
لقب:امیر المومنین
نام پدر:ابو طالب
 نام مادر:فاطمه بنت اسد
تاریخ ولادت:13رجب(سی سال پس از عام الفیل)
محل ولادت: مکه معظمه در خانه خدا
 مدت امامت :30سال
جنگ ها 1-جنگ جمل( جنگ با عایشه ، طلحه، زبیر) 2-صفین(جنگ با معاویه و عمر وعاص)3- نهروان( جنگ با خوارج )
مدت عمر: 63 سال
تاریخ شهادت: 21 رمضان(سال40هجری) در مسجدکوفه در حال انجام فریضه نماز
علت شهادت: در اثر ضربت عبدالرحمن بن ملجم مرادی
محل دفن: عراق(نجف اشرف)
تعداد فرزندان:18پسر 18 دختر
 نقش انگشتری ( الله الملک علی عبده ) بوده است.


                                                     معصوم سوم حضرت فاطمه زهرا (ع)
 نام مبارکش: فاطمه(ع)
 لقب: زهرا
 نام پدر : حضرت محمد(ص)
نام مادر:خدیجه کبری (ع)
تاریخ ولادت:20 جمادی الثانی
محل ولادت :مکه معظمه
مدت عمر:18سال
 تاریخ شهادت: 3جمادی الثانی95روز بعد از وفات پیغمبر اکرم(ص) =علت شهادت :در اثر ضربه تازیانه وسقط جنین
محل دفن: عربستان (مدینه منوره)
تعداد فرزندان 3پسر و2 دختر
نقش انگشتری: (ام المتوکلون)
                                                معصوم چهارم امام حسن مجتبی(ع)وامام دوم
نام مبارکش: حسن(ع)
نام پدر: حضرت علی(ع)
نام مادر:فاطمه زهرا(ع)
 تاریخ ولادت: 15ماه رمضان 3سال بعد از هجرت
محل ولادت :مدینه منوره
مدت امامت:9سال و 5ماه
 مدت عمر:48سال
تاریخ شهادت: 28صفر به روایتی(7صفر) سال 49هجری علت شهادت:در اثر زهری که همسرش جعده به امر معاویه به او داد . = محل دفن: عربستان(مدینه منوره- بقیع)
تعداد فرزندان 8پسر و7 دختر
نقش نگین انگشتری: (العزه لله ) میباشد.


                                                     معصوم پنجم امام حسین(ع) امام سوم
نام مبارکش:حسین(ع)
لقب:سیدالشهداء
نام پدر: حضرت علی(ع)
نام مادر:حضرت فاطمه زهرا(ع)
تاریخ ولادت: سوم ماه شعبان 4سال بعد از هجرت
محل ولادت: مدینه منوره
مدت امامت:12سال
مدت عمر:57سال
تاریخ شهادت: دهم محرم(عاشورا) 61سال بعد از هجرت
علت شهادت:به عمر یزید بن معاویه در کربلا او را شهید کردند.
محل دفن: عراق(کربلای معلی)
تعداد فرزندان:4پسر و2دختر
 نقش نگین انگشتری (لکل اجل کتاب )

                                             معصوم ششم امام زین العابدین(ع)امام چهارم
نام مبارکش:علی(ع)
لقب:زین العابدین
نام پدر:امام حسین(ع)
نام مادر:شهربان و شاه زنان
تاریخ ولادت:5شعبان وبه روایتی(7شعبان)38 هجری
محل ولادت: مدینه منوره
مدت امامت: 35سال
تاریخ شهادت:25محرم سال95هجری
علت شهادت:در اثر زهری که هشام بن عبدالملک داد.
محل دفن:عربستان (مدینه منوره ،بقیع)
تعداد فرزندان:11پسر و4دختر
نقش نگین انگشتری:(حسبی الله لکل هم)


                                               معصوم هفتم امام محمد باقر(ع) امام پنجم
نام مبارکش: محمد(ع)
 لقب: باقر
نام پدر :علی(ع)
نام مادر فاطمه دختر امام مجتبی (ع)
تاریخ ولادت:اول ماه رجب 57سال بعد از هجرت
محل ولادت: مدینه منوره
مدت امامت :19سال
مدت عمر:57سال
تاریخ شهادت:7ذی الحجه114سالبعد از هجرت
علت شهادت:در اثر زهری که هشام بن عبدالملک داد.
محل دفن:عربستان(مدینه منوره ،بقیع)
تعدادفرزندان:6پسر و2دختر
نقش انگشتری: (العزه لله جمیعا )

                                                  معصوم هشتم امام صادق و امام ششم
نام مبارکش:جعفر(ع)
لقب:صادق
نام پدر:محمد(ع)
نام مادر: ام فروه(دختر قاسم)
تاریخ ولادت:17ربیع الاول 83سال بعد از هجرت
محل ولادت :مدینه منوره
مدت امامت:34سال
مدت عمر:65سال
تاریخ شهادت:25 ماه شوال 148سال بعد از هجرت
 علت شهادت :در اثر زهری که منصور دوانقی (خلیفه عباسی) داد.
محل دفن:عربستان(مدینه منوره،بقیع)
تعدادفرزندان:7پسر و3دختر
نقش انگشتری(الله ولیی و عصمتی من خلقه) میباشد.

                                                معصوم نهم امام موسی کاظم امام هفتم
نام مبارکش:موسی(ع)
لقب:کاظم
نام پدر :جعفر(ع)
نام مادر:حمیده(اهل آندلس اسپانیا)
تاریخ ولادت:7صفر128سال بعد از هجرت
محل ولادت :مدینه منوره
مدت امامت:35سال
مدت عمر:55سال
تاریخ شهادت:25رجب183سال بعد از هجرت
علت شهادت:در اثر زهری که هارون الرشید داد.
محل دفن:عراق(کاظمین)
تعدادفرزندان:19پسر و 17 دختر
نقش نگین انگشتری (کن مع الله حرزا)


                                              معصوم دهم امام رضا(ع) و امام هشتم
نام مبارکش:علی(ع)
 لقب:رضا،صابر،رضی،وفی که مشهورترین آنها رضا است.
نام پدر:موسی(ع)
نام مادر:نجمه به روایتی تکتم
تاریخ ولادت:11ذیقعده148سال بعد از هجرت
علت شهادت:دراثر زهری که مامون الرشید به اوداد.
محل دفن: ایران(مشهد مقدس)
تعدادفرزندان:5پسر و1 دختر
 نقش انگشتر (حسبی الله ،ماشاءالله ، لا قوه الا بالله )                                             معصوم یازدهم امام محمد تقی (ع) امام نهم
نام مبارکش:محمد(ع)
 لقب: جواد،قانع،نجیب،تقی
نام پدر:علی(ع)
نام مادر:خیزران
تاریخ ولادت:10رجب 195سال بعد از هجرت
محل ولادت:مدینه منوره
مدت امامت:17سال
مدت عمر:25سال
تاریخ شهادت:آخر ذیقعده220سال بعد از هجرت
علت شهادت:در اثر زهری که ام الفضل همسر آن حضرت به او داد. =محل دفن:عراق(کاظمین)
تعداد فرزندان:2پسر و 2 دختر
نقش انگشتری: نعم القادر الله


                                                 معصوم دوازدهم امام هادی (ع) و امام دهم
نام مبارکش:علی(ع)
لقب: هادی،نقی
نام پدر:محمد(ع)
نام مادر:سمانه از اهل مغرب
 تاریخ ولادت: 15 ذیحجه 212 سال بعد از هجرت
 محل ولادت:مدینه منوره
مدت امامت:33سال
مدت عمر:42سال
تاریخ شهادت: سوم رجب سال 254 هجری قمری
علت شهادت: براثر زهری که معتز یا معتمد عباسی به آن حضرت داد.
محل دفن:عراق(سامراء)
تعدادفرزندان:4پسر و 1 دختر
نقش نگین انگشتری :(حفظ العهود من اخلاق المعبود)                                              معصوم سیزدهم امام عسکر(ع) وامام یازدهم
 نام مبارکش:حسن(ع)
لقب:عسکری
نام پدر: علی(ع)
نام مادر:حدیثه
تاریخ ولادت:8ربیع الثانی 232سال بعد از هجرت
محل ولادت:مدینه منوره
مدت امامت:6سال
مدت عمر:28سال
تاریخ شهادت:8ربیع الاول 260سال بعد از هجرت
علت شهادت:در اثر زهری که معتمد عباسی به آن حضرت داد. =محل دفن: عراق(سامراء)
تعداد فرزندان :1 پسر( حضرت مهدی (ع)
نقش انگشتر:(ان الله شهید)


                                           معصوم چهاردهم امام مهدی(عج)وامام دوازدهم


نام مبارکش: محمد(ع)
 لقب:مهدی، قائم، حجت
 نام پدر:حسن(ع)
نام مادر:نرجس خاتون
تاریخ ولادت:15شعبان255سال بعد از هجرت
محل ولادت:سامراء(عراق)
مدت امامت: بسیار طولانی
 مدت عمر : زنده واز نظر ها پنهان میباشد.

------------------------------------------------

 گلشن راز - شیخ شبانی

/ 1 نظر / 36 بازدید