# قصیده__ابن_العرندس_در_مصائب_امام_حسین_ع

قصیده ی ابن العرندس در مصائب امام حسین علیه السلام

  1-      طوایا نظامی فی الزمان لها نشر                                              یعطّرها من طیب ذکراکم نشر درروزگار؛رازهای سروده هایم آشکار می شود. گروهی آن را ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 194 بازدید